VÝHERCI SOUTĚŽE SVOČ

TEXTIL - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 1. Klára ŠŤASTNÁ: Parametrická konstrukce sportovní podprsenky
 2. Michal RICHTR: Zhodnocení vlivu typu použité vývodky na kvalitu BD přízí
 3. Michaela ORLÍKOVÁ: Propagace textilních věd v dětských hrách

Sborník prací TEXTIL (8,5 MB)


STROJÍRENSTVÍ - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 1. Vladimír TOMAN: Inovace bezpečnostního prvku u pedálového ústrojí
 2. Martin DVOŘÁK: Návrh skladovacího zařízení ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
 3. Diana GREGOROVÁ: Demonstrační předmět k výuce dynamiky

STROJÍRENSTVÍ - doktorský studijní program

 1. Ondřej BAŤKA: Analýza a optimalizace elektrody pro výrobu nanovláken pomocí AC - elektrospinningu
 2. Martin ŠVEC: Vliv tepelného zpracování a vysokoteplotní deformace na strukturu a koeficient teplotní roztažnosti aluminidů železa legovaných niobem
 3. Miloš ČADEK: Konstrukce studentské formule TUL

Sborník prací STROJÍRENSTVÍ (22,6 MB)


MECHATRONIKA - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 1. Stanislav NEVYHOŠTĚNÝ: Inkorporace oxidů těžkých kovů do polymerních nanovláken
 2. Markéta KLÍČOVÁ: Příprava nanovláken na bázi kyseliny hyaluronové metodou elektrostatického zvlákňování
 3. Jan BRZOBOHATÝ: Řízení platformy mobilního robota ve vyšším programovacím jazyce

Sborník prací MECHATRONIKA (10,7 MB)


EKONOMIKA – bakalářský studijní program

 1. Julie HOLENDOVÁ: Společenská odpovědnost a její aplikace ve Starbucks
 2. Dominika HATZELOVÁ: Zadlužení studentů
 3. Radana MACHÁČKOVÁ: Spotřeba a spotřební kultura

EKONOMIKA – navazující magisterský a doktorský studijní program

 1. Pavel BÍLEK: Možnosti financování investičního záměru ve vybraném podnikatelském subjektu
 2. Michaela CHARVÁTOVÁ: Strategie modrého oceánu v praxi českých firem
 3. Lucie STAŇKOVÁ: Hodnocení otevřenosti dat v České republice

Sborník prací EKONOMIKA (6,2 MB)

svoc.tul.cz