SEZNAM REGISTROVANÝCH SOUTĚŽÍCÍCH

TEXTIL - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 • Simona BOOROVÁ: Vliv vlhkosti na ohybovou tuhost textilií
 • Radek JIRKOVEC: Využití buněčného tisku k přípravě biologického kompozitního materiálu
 • Nikola KLOUDOVÁ: Porovnání pevnosti šitých a ultrazvukových spojů pro automobilové sedačky
 • Patrik LUH: Vliv stlačení na tažnost polyuretanové pěny pro odhlučnění
 • Michal MARTINKA: Možnosti monitorování zdravotního stavu nositele oděvů pomocí nositelné elektroniky
 • Karolína MAYEROVÁ: Využití nanovlákenné membrány pro ochranu dřevostaveb proti vlhkosti
 • Michaela ORLÍKOVÁ: Propagace textilních věd v dětských hrách
 • Michal RICHTR: Zhodnocení vlivu typu použité vývodky na kvalitu BD přízí
 • Klára ŠŤASTNÁ: Parametrická konstrukce sportovní podprsenky

STROJÍRENSTVÍ - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 • Petr ČEČÁK: Ergonomické studie pracoviště
 • Tomáš DRAHORÁD: Analýza Branemarkova můstku pomocí metody konečných prvků
 • Martin DVOŘÁK: Návrh skladovacího zařízení ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
 • Diana GREGOROVÁ: Demonstrační předmět k výuce dynamiky
 • Jitka KULIFAY: Posouzení možnosti výroby skleněných nanovláken
 • Josef PROKOP: Výpočet napětí a deformace tenkostěnné tlakové nádoby s plochými dny
 • Jana SVOBODOVÁ: Analýza magnetických akumulátorů kinetické energie
 • Vladimír TOMAN: Inovace bezpečnostního prvku u pedálového ústrojí
 • Josef VAŠATA: Konstrukce a výroba zařízení pro extrudaci ABS a jiných materiálů pro 3D tiskárny

STROJÍRENSTVÍ - doktorský studijní program

 • Ondřej BAŤKA: Analýza a optimalizace elektrody pro výrobu nanovláken pomocí AC - elektrospinningu
 • Miloš ČADEK: Konstrukce studentské formule TUL
 • Ondřej MATÚŠEK: Zařízení pro detekci vadných dílů textilních disků
 • Thang NGUYEN VO: Simulační program pro technologii vstřikování plastů
 • Jan PRŮŠEK: Hodnocení biodegradability PLA kompozitů s přírodními vlákennými plnivy
 • Michal STRNAD: Konstrukce základního ústrojí plstícího stroje
 • Martin ŠVEC: Vliv tepelného zpracování a vysokoteplotní deformace na strukturu a koeficient teplotní roztažnosti aluminidů železa legovaných niobem
 • Jan VÁCHA: Vodivé termoplastické nanokompozity z uhlíkových nanotrubic a jejich možné využití
 • Zdeněk VÍT: Rekonstrukce rámu robotu ROBOTUL® zámkovým systémem
 • Lukáš ZUZÁNEK: Náchylnost vysokopevnostních ocelí na vodíkové křehnutí

MECHATRONIKA - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 • Adéla COUFALOVÁ: Posouzení vhodnosti uhlíkové nanostruktury pro kolonizaci bakteriální populací
 • Marek ČIHÁK: Nanočástice hydroxyapatitu a jejich příprava
 • Matěj HEJDA: Studium interakce mezi grafenem a klastry karboranů v závislosti na jejich elektrických vlastnostech a dipólovém momentu
 • Markéta KLÍČOVÁ: Příprava nanovláken na bázi kyseliny hyaluronové metodou elektrostatického zvlákňování
 • Tomáš PAŠKA: Příprava mikročástic wolframanů těžkých kovů mikroemulzní metodou
 • Vojtěch SAMEŠ: Webový portál akademického senátu TUL
 • Jan BRZOBOHATÝ: Řízení platformy mobilního robota ve vyšším programovacím jazyce
 • Stanislav NEVYHOŠTĚNÝ: Inkorporace oxidů těžkých kovů do polymerních nanovláken
 • Michal TREGLER: Studium mezních stavů v procesu plošného tváření

EKONOMIKA – bakalářský studijní program

 • Christina BOČÁKOVÁ: Analýza rizik plynoucích pro firmu Jablotron ze vstupu na ruský trh
 • Jana DUMKOVÁ: Sociální zodpovědnost firem – vysvětlení základní problematiky a porovnání situace v České republice a Švédském království
 • Dominika HATZELOVÁ: Zadlužení studentů
 • Vojtěch HOLAS: Využití technologie 3D tisku v podmínkách podniků ČR
 • Julie HOLENDOVÁ: Společenská odpovědnost a její aplikace ve Starbucks
 • Hana KOŘÍNKOVÁ: Empoyer branding
 • Radana MACHÁČKOVÁ: Spotřeba a spotřební kultura
 • Martin STRÁNSKÝ: Plýtvání potravinami

EKONOMIKA – navazující magisterský a doktorský studijní program

 • Pavel BÍLEK: Možnosti financování investičního záměru ve vybraném podnikatelském subjektu
 • Jan BOUBÍN: Otevřené inovace – potenciál ekonomického rozvojeu
 • Michaela CHARVÁTOVÁ: Strategie modrého oceánu v praxi českých firem
 • Veronika KOČOVÁ: Strategická analýza ve vybrané pojišťovně
 • Lucie STAŇKOVÁ: Hodnocení otevřenosti dat v České republice