Fakulta textilní, Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci organizuje soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) za účelem nalezení tvůrčích typů studentů na technických fakultách TUL. Jedním z hlavních cílů soutěže je finanční podpora tvůrčích typů studentů, jenž mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost a motivovat je k dalšímu působení v této oblasti.

Sedmý ročník soutěže se uskuteční 30. května 2016 v prostorách budovy G Technické univerzity v Libereci. V roce 2016 se soutěž SVOČ bude realizovat ve čtyrech sekcích:

  • Textil
  • Strojírenství
  • Mechatronika
  • Ekonomika

Podle počtu přihlášených soutěžních prací budou jednotlivé sekce případně rozděleny do dílčích sekcí dle studijních programů (bakalářský, navazující magisterský, doktorský).

Soutěže SVOČ se může zúčastnit každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na TUL. Nepřipouští se práce, které již byly přihlášeny v předchozích ročnících SVOČ. Autorům nejlepších prací v každé sekci bude poskytnuta finanční odměna formou stipendia (1. místo: 10000 Kč, 2. místo: 5000 Kč, 3. místo: 3000 Kč).

V každé sekci je ustanovena hodnotící komise. Přihlášený student odevzdá svůj příspěvek v rozsahu max. 10 stran A4 v tištěné i elektronické formě. Přihlášené soutěžní práce budou veřejně obhajovány před hodnotící komisí formou krátké přednášky s využitím prezentačních nástrojů. Součástí prezentace je odborná rozprava s členy hodnotící komise. Odprezentované soutěžní práce následně komise vyhodnotí a stanoví pořadí vítězných prací.

svoc.tul.cz