Hodnotící komise pro jednotlivé sekce/dílčí sekce budou zveřejněny v průběhu května 2016.

TEXTIL - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 • doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., KHT FT TUL
 • Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D., KNT FT TUL
 • Ing. Eva Moučková, Ph.D., KTT FT TUL
 • Ing. Ladislav Nagy, Ph.D., KOD FT TUL
 • prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D., KMI FT TUL

MECHATRONIKA – bakalářský a navazující magisterský studijní program

 • Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D., NTI FM TUL
 • Mgr. Jana Rotková, Ph.D., CxI TUL
 • RNDr. Michal Řezanka, Ph.D., CxI TUL
 • Mgr. Martin Slavík, Ph.D., KCH FP TUL
 • Ing. Mojmír Volf, NTI FM TUL

EKONOMIKA – bakalářský studijní program + navazující a doktorský studijní program

 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., KIN EF TUL
 • Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., KPE EF TUL
 • Ing. Eva Šlaichová, Ph.D., KPE EF TUL
 • PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D., KEK EF TUL
 • Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D., KSY EF TUL
 • Ing. Vladimíra Zádová , KIN EF TUL
 • Ing. Magdaléna Zbránková, Ph.D., KPE EF TUL

STROJÍRENSTVÍ – bakalářský a navazující magisterský + doktorský studijní program

 • Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
 • Ing. František Koblasa, Ph.D.
 • Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
 • prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.
 • doc. Dr. Ing. Elias Tomeh