VÝHERCI SOUTĚŽE SVOČ


Seznam výherců soutěže SVOČ bude zveřejněn dne 22. června 2021.

TEXTIL - NMSP - Textilní inženýrství

 1. BOŇKOVÁ Karolína (NMSP): PEVNOSTNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH TUBULÁRNÍCH SPLÉTANÝCH STRUKTUR POMOCÍ METODY KONEČNÝCH PRVKŮ
 2. POTŠTEJNSKÝ Tomáš (NMSP): STUDIUM MOŽNOSTÍ GENEROVÁNÍ OZONU POMOCÍ ELEKTRICKY NABITÝCH VLÁKENNÝCH STRUKTUR A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ PŘI DEKONTAMINACI ŠKODLIVIN
 3. MŰLLEROVÁ Senta (NMSP): INKORPORACE ANTIBIOTIK DO BIODEGRADABILNÍCH NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV PRO NOVÉ MEDICÍNSKÉ APLIKACE
 4. NOVOTNÁ Anna (NMSP): NANOVLÁKENNÉ KOŽNÍ KRYTY PRO POUŽITÍ VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ

TEXTIL - NMSP - Průmyslové inženýrství

 1. HAMPLOVÁ Adéla (NMSP): VYUŽITÍ USŇOVÉHO ODPADU
 2. HÔRECKÁ Alžbeta (NMSP): OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ LESKU TKANIN S POMOCÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY
 3. VÁPENÍK Matouš (NMSP): OPTIMALIZACE PRACOVIŠTĚ METODIKOU DMAIC

STROJÍRENSTVÍ

 1. BĚLÍK Jan (NMSP): ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEVODOVKY VRTULNÍKU SKYSPOTTER 150
 2. JARKOVSKÝ Tomáš (NMSP): SYSTÉM PRO BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ GEOMETRIE ČELNÍCH AUTOMOBILOVÝCH SKEL
 3. ĎURAČKA Ondřej (BSP): NANÁŠECÍ ZAŘÍZENÍ JEMNÝCH ČÁSTIC NA PŘÍZI OBSAHUJÍCÍ NANOVLÁKNA

MECHATRONIKA

 1. ŠRAMHAUSEROVÁ Věra (BSP): NÁVRH PROTOTYPU PŘÍSTROJE K ZEFEKTIVNĚNÍ KOMUNIKACE MEZI OBSLUHOU ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE A TECHNICKY ZNALÉ OSOBY
 2. VOMÁČKO Václav (DSP): REPLACEMENT OF STEEL BLADE BY FRP BLADE FOR FLUTTER MEASUREMENT - FEASIBILITY STUDY
 3. JELÍNEK Jiří (NMSP): APLIKACE PRO VÝPOČET SEŘÍZENÍ PID REGULÁTORŮ PRO ZAŘÍZENÍ S OS ANDROID
 4. TOMSA Tomáš (BSP): ŘÍDICÍ SYSTÉM S HMI PRO RYCHLONABÍJECÍ STANICI

EKONOMIKA - BSP

 1. TŘMÍNKOVÁ Kateřina (BSP): KÁMEN ÚRAZU ŠPANĚLSKA ANEB NEZAMĚSTNANÍ MLADÍ LIDÉ
 2. BERAN Jan (BSP): JSOU DOTACE Z EU PRO ČR (NE)VÝHODNÉ?
 3. BRÁT Vojtěch (BSP): GENDEROVÁ NEROVNOST NA ISLANDU
 4. BAŽATOVÁ Petra (BSP): GENDEROVÉ ROZDÍLY V ODMĚŇOVÁNÍ V ČR

EKONOMIKA - NMSP + DSP

 1. ŠTEFAN Dominik (NMSP): SPECIFICKÉ VÝDAJE SPORTOVNÍCH KLUBŮ A JEJICH ZÁVILOST NA SPORTOVNÍCH VÝSLEDCÍCH
 2. LEŠÁKOVÁ Lucie (NMSP): PODSTATA A OKOLNOSTI VZNIKU CYKLICKÝCH VÝKYVŮ
 3. Anna FLANDERKOVÁ (BSP): MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH VE FIRMĚ ZABÝVAJÍCÍ SE ZAKÁZKOVOU VÝROBOU
svoc.tul.cz