VÝHERCI SOUTĚŽE SVOČ


TEXTIL - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 1. OULEHLOVÁ Zuzana (NMSP): VÝVOJ PLANÁRNÍCH NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV PRO NOVÉ APLIKACE V GASTROINTESTINÁLNÍ CHIRURGII
 2. NAVRÁTILOVÁ Jiřina (BSP): VÝROBA TKANÝCH STRUKTUR ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN PRO TECHNICKÉ APLIKACE
 3. BUREŠOVÁ Vendula (BSP): NETKANÉ TEXTILIE S OBSAHEM KOŇSKÝCH SRSTI

STROJÍRENSTVÍ - bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní program

 1. VÉLE Filip (NMSP): KONSTRUKCE DÍLU S OHLEDEM NA ADITIVNÍ VÝROBU A OVĚŘENÍ JEHO FUNKČNOSTI
 2. MILLUČKÝ Jan (BSP): NÁVRH UNIVERZÁLNÍHO NAVÍJECÍHO ZAŘÍZENÍ
 3. JARKOVSKÝ Tomáš (NMSP): NÁVRH PRACOVIŠTĚ PRO ROBOTICKÉ OBRÁBĚNÍ

MECHATRONIKA - Nanotechnologie a aplikované vědy

 1. VOMÁČKO Václav (NMSP): OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI LETECKÉ VZPĚRY Z UHLÍKOVÉHO LAMINÁTU
 2. PETRŽÍLKOVÁ Michaela (NMSP): NANOČÁSTICOVÉ NÁTĚROVÉ SUSPENZE S FOTOKATALYTICKÝM A ANTIMIKROBIÁLNÍM ÚČINKEM
 3. MILLER Vojtěch (NMSP): LASEREM BUZENÉ LUMINOFORY

MECHATRONIKA - Informační technologie a automatické řízení

 1. TRDLA Tomáš (NMSP): VYUŽITÍ STROJOVÉHO UČENÍ PRO ODHAD KŘIVEK PŘEŽITÍ
 2. KYNYCH František (NMSP): POČÍTAČOVÁ SYNTÉZA ŘEČI POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ
 3. ŠPAČEK Luděk (BSP): ALGORITMY PRO ŘÍZENÍ LiFePO4 BATERIÍ

EKONOMIKA - bakalářský studijní program

 1. HOCEK Petr (BSP): ELEKTROMOBILITA A JEJÍ DOPAD NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A EKONOMIKU ČR
 2. ČMELÍK Dominik (BSP): TĚŽBA ASTEROIDŮ Z HLAVNÍHO PÁSU PLANETEK A JEJÍ EFEKT NA EKONOMIKU ZEMĚ
 3. JANČURA Martin (BSP): EKONOMIKA DECENTRALIZOVANÝCH VIRTUÁLNÍCH SVĚTŮ
 4. DEŠKO Matouš (BSP): VIDEOHERNÍ PRŮMYSL A JEHO PODÍL NA EKONOMICE
Extra cena:
 • PALDUSOVÁ Adéla (BSP): ROZHODOVÁNÍ O VSTUPU DO PROJEKTU KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ Z POHLEDU MALÉ SKLÁŘSKÉ FIRMY

EKONOMIKA - navazující magisterský a doktorský studijní program

 1. HATZELOVÁ Dominika (NMSP): OCHRANNÁ ZNÁMKA A JEJÍ POSTAVENÍ V MEZINÁRODNÍM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ
 2. HAVÍROVÁ Diana (NMSP): PROBLEMATIKA NAČASOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FACEBOOK A INSTAGRAM
 3. PRŮCHA Petr (NMSP): VYUŽITÍ EMOCÍ PRO ZLEPŠENÍ UŽIVATELSKÉ ZKUŠENOSTI
svoc.tul.cz