HODNOTÍCÍ KOMISE


Hodnotící komise pro jednotlivé sekce/dílčí sekce budou zveřejněny v průběhu června 2021.

TEXTIL - NMSP

 • doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., KHT FT TUL
 • doc. Ing. Antonín Havelka, CSc., KOD FT TUL
 • Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D., KNT FT TUL
 • Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D., KTT FT TUL
 • prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D., KMI FT TUL

STROJÍRENSTVÍ

 • doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D., KSP FS TUL
 • Ing. František Koblasa, Ph.D., KVS FS TUL
 • Ing. Marie Stará, Ph.D., KSR FS TUL

MECHATRONIKA

 • Ing. Jan Koprnický, Ph.D., MTI FM TUL
 • Ing. Jiří Primas, Ph.D., NTI, FM TUL
 • Mgr. Martin Slavík, Ph.D., KCH FP TUL
 • doc. Ing. Libor Tůma, CSc., MTI, FM TUL

EKONOMIKA

 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., EF TUL
 • Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D., EF TUL
 • PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D., EF TUL