HODNOTÍCÍ KOMISE


Hodnotící komise pro jednotlivé sekce/dílčí sekce budou zveřejněny v průběhu června 2020.

TEXTIL - BSP + NMSP

 • doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., KHT FT TUL
 • doc. Ing. Antonín Havelka, CSc., KOD FT TUL
 • Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D., KNT FT TUL
 • Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D., KTT FT TUL
 • prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D., KMI FT TUL

STROJÍRENSTVÍ - BSP + NMSP + DSP

 • doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D., KSP FS TUL
 • Ing. František Koblasa, Ph.D., KVS FS TUL
 • Ing. Marie Stará, Ph.D., KSR FS TUL
V sekci Mechatronika jsou na základě tematického zaměření příspěvků stanoveny dvě dílčí sekce:

MECHATRONIKA - Nanotechnologie a aplikované vědy

 • RNDr. Michal Řezanka, Ph.D., CxI TUL
 • Mgr. Martin Slavík, Ph.D., KCH FP TUL
 • Ing. Jiří Primas, Ph.D., NTI, FM TUL
 • Ing. Petra Tisovská, NTI, FM TUL

MECHATRONIKA - Informační technologie a automatické řízení

 • doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D., MTI, FM TUL
 • Ing. Lukáš Hubka, Ph.D., MTI, FM TUL
 • Ing. Jan Koprnický, Ph.D., MTI FM TUL
 • Ing. Milan Kolář, MTI, FM TUL

EKONOMIKA - BSP, NMSP + DSP

 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., EF TUL
 • doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D., EF TUL
 • PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D., EF TUL