PROGRAM


Harmonogram soutěže SVOČ 2023:

Na každý soutěžní příspěvek je v programu vyhrazeno celkem 15 minut. Studenti si připraví prezentaci (finální formát pdf) v rozsahu do 10 minut (k dispozici je počítač a dataprojektor), 5 minut je pak vyhrazeno pro diskusi.