INSTRUKCE


 1. Každá práce musí obsahovat:
  • název práce
  • jméno autora
  • sekci, do níž je práce přihlášena
  • abstrakt práce (max. 10 řádků)
 2. Soutěžní práce se zasílá elektronicky (registrace.svoc@seznam.cz). Soutežní práce musí být připravena dle předlohy v bodě 5. Elektronicky zaslaná verze práce musí být ve formátu PDF.
 3. Práce obsahuje maximálně 10 stran A4.
 4. Náležitosti soutěžní práce:
  • hlavička práce + abstrakt + klíčová slova
  • úvod
  • samostatný text práce se člení na jednotlivé kapitoly a podkapitoly s víceúrovňovým číslováním
  • závěr (shrnutí práce a vlastních výsledků, přínos práce)
  • odkaz na použitou literaturu
  • stránky NEČÍSLOVAT!
 5. Předloha příspěvku