PROPOZICE


 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Fakulta textilní, Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci.
 2. Soutěže se může zúčastnit každý student, který je v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského, magisterského, nebo doktorského studia Technické univerzity v Liberci.
 3. Soutěž SVOČ se koná dne 6. června 2023. Hodnoticí komise vyberou nejlepší práce, které budou oceněny diplomy a finančními cenami.
 4. Soutěž proběhne ve 4 sekcích:
  • TEXTIL
  • STROJÍRENSTVÍ
  • MECHATRONIKA
  • EKONOMIKA
 5. Podle počtu přihlášených soutěžních prací budou jednotlivé sekce případně rozděleny do dílčích sekcí dle studijních programů (bakalářský, navazující magisterský, doktorský). Sekce/dílčí sekce se uskuteční jen v případě, že bude zaregistrováno alespoň 5 příspěvků.
 6. V případě, že v sekci/dílčí sekci bude registrováno více jak 15 příspěvků, hodnoticí komise si vyhrazuje právo učinit předvýběr prací do soutěže, a to z kapacitních a časových důvodů. Organizátoři vyrozumí studenty, kteří budou vybráni.
 7. Studenti zašlou soutěžní práci na email: registrace.svoc@seznam.cz dle vzoru uvedeného v instrukcích.
 8. Nepřipouští se soutěžní práce, které již byly přihlášeny v předchozích ročnících SVOČ.
 9. Termín pro zaslání práce elektronickou formou je do 31. května 2023 (do 12:00 hod.). do 1. června 2023 (24:00).
 10. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky, případně přínos práce
  • celkové zpracování práce
 11. Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit práci, pokud neodpovídá zaměření soutěže.