ÚVOD


Fakulta textilní, Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci organizuje soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) za účelem nalezení tvůrčích typů studentů na technických fakultách TUL. Jedním z hlavních cílů soutěže je finanční podpora tvůrčích typů studentů, jenž mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost a motivovat je k dalšímu působení v této oblasti.

Patnáctý ročník soutěže SVOČ a vyhlášení vítězů proběhne 6. června 2023. Soutěž SVOČ se bude realizovat ve čtyřech sekcích:

  • TEXTIL
  • STROJÍRENSTVÍ
  • MECHATRONIKA
  • EKONOMIKA

Podle počtu přihlášených soutěžních prací budou jednotlivé sekce případně rozděleny do dílčích sekcí dle studijních programů (bakalářský, navazující magisterský, doktorský).

Soutěže SVOČ se může zúčastnit každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského, magisterského, nebo doktorského studia na TUL. Nepřipouští se práce, které již byly přihlášeny v předchozích ročnících SVOČ. Autorům nejlepších prací v každé sekci bude poskytnuta finanční odměna formou stipendia (1. místo: 10 000 Kč, 2. místo: 5 000 Kč, 3. místo: 3 000 Kč).

V každé sekci je ustanovena hodnoticí komise. Přihlášený student odevzdá svůj příspěvek v rozsahu max. 10 stran A4 v elektronické formě. Soutěžní práce následně komise vyhodnotí a stanoví pořadí vítězných prací.

svoc.tul.cz