SEZNAM REGISTROVANÝCH SOUTĚŽÍCÍCH


Seznam registrovaných soutěžících bude zveřejněn po ukončení registrace dne 15. června 2021.

TEXTIL - NMSP - Textilní inženýrství

 • BOŇKOVÁ Karolína (NMSP): PEVNOSTNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH TUBULÁRNÍCH SPLÉTANÝCH STRUKTUR POMOCÍ METODY KONEČNÝCH PRVKŮ
 • MŰLLEROVÁ Senta (NMSP): INKORPORACE ANTIBIOTIK DO BIODEGRADABILNÍCH NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV PRO NOVÉ MEDICÍNSKÉ APLIKACE
 • NOVOTNÁ Anna (NMSP): NANOVLÁKENNÉ KOŽNÍ KRYTY PRO POUŽITÍ VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ
 • POTŠTEJNSKÝ Tomáš (NMSP): STUDIUM MOŽNOSTÍ GENEROVÁNÍ OZONU POMOCÍ ELEKTRICKY NABITÝCH VLÁKENNÝCH STRUKTUR A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ PŘI DEKONTAMINACI ŠKODLIVIN
 • RICHTROVÁ Kateřina (NMSP): NÁVRH VLÁKENNÉHO GLAUKOMOVÉHO DRENÁŽNÍHO IMPLANTÁTU S OHLEDEM NA SOUČASNOU LITERATURU
 • ROZEHNALOVÁ Lucie (NMSP): UMĚLE VYRÁBĚNÉ MASO IN VITRO
 • TÖREN Elçin (NMSP): PULLULAN/PVA NANOFIBER FOR FUNCTIONAL APPLICATIONS

TEXTIL - NMSP - Průmyslové inženýrství

 • HAMPLOVÁ Adéla (NMSP): VYUŽITÍ USŇOVÉHO ODPADU
 • HÔRECKÁ Alžbeta (NMSP): OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ LESKU TKANIN S POMOCÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY
 • KUČEROVÁ Eva (NMSP): HODNOCENÍ A ALTERNATIVNÍ NÁVRH MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ VÝSTROJNÍ SOUČÁSTKY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY S OHLEDEM NA TERMOFYZIOLOGICKÝ KOMFORT
 • SÝKOROVÁ Markéta (NMSP): ENKAPSULACE PRO ODĚVNÍ APLIKACE
 • VÁPENÍK Matouš (NMSP): OPTIMALIZACE PRACOVIŠTĚ METODIKOU DMAIC

MECHATRONIKA

 • LUKEŠ Martin (BSP): AUTOMATIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN
 • ŠMÍD Radim Luděk (BSP):VÝVOJ SOFTWARU ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY MOTOCYKLU
 • ŠRAMHAUSEROVÁ Věra (BSP):NÁVRH PROTOTYPU PŘÍSTROJE K ZEFEKTIVNĚNÍ KOMUNIKACE MEZI OBSLUHOU ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE A TECHNICKY ZNALÉ OSOBY
 • TOMSA Tomáš (BSP): ŘÍDICÍ SYSTÉM S HMI PRO RYCHLONABÍJECÍ STANICI
 • JELÍNEK Jiří (NMSP): APLIKACE PRO VÝPOČET SEŘÍZENÍ PID REGULÁTORŮ PRO ZAŘÍZENÍ S OS ANDROID
 • KOSINA Jakub (NMSP): MAXIMÁLNÍ RECYKLACE RETENTÁTU VOD OBSAHUJÍCÍ MIKROPLASTY S NÁSLEDNOU BIODEGRADACÍ POUŽITÉHO DEAD-END FILTRU
 • VOMÁČKO Václav (DSP): REPLACEMENT OF STEEL BLADE BY FRP BLADE FOR FLUTTER MEASUREMENT - FEASIBILITY STUDY