SEZNAM REGISTROVANÝCH SOUTĚŽÍCÍCH


TEXTIL - bakalářský a navazující magisterský studijní program

 • BUREŠOVÁ Vendula (BSP): NETKANÉ TEXTILIE S OBSAHEM KOŇSKÝCH SRSTI
 • CARVOVÁ Tereza (BSP): ZTENČOVÁNÍ VLNĚNÝCH VLÁKEN V PLASTIFIKOVANÉM STAVU
 • KUSENDOVÁ Michaela (BSP): STUDIUM APLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV VYROBENÝCH RŮZNÝMI TECHNOLOGIEMI PRO TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ
 • NAVRÁTILOVÁ Jiřina (BSP): VÝROBA TKANÝCH STRUKTUR ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN PRO TECHNICKÉ APLIKACE
 • RESLOVÁ Lucie (BSP): OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY NANOCELULÓZY
 • ROZEHNALOVÁ Lucie (BSP): VYUŽITÍ ŽINYLKOVÝCH PŘÍZÍ V KONSTRUKCI TKANIN
 • VIMMEROVÁ Jana (BSP): NANOVLÁKENNÁ VRSTVA Z PVDF A JEJÍ MODIFIKACE PRO POTLAČENÍ FIBROTICKÉ REAKCE
 • OULEHLOVÁ Zuzana (NMSP): VÝVOJ PLANÁRNÍCH NANOVLÁKENNÝCH VRSTEV PRO NOVÉ APLIKACE V GASTROINTESTINÁLNÍ CHIRURGII
 • TÖREN Elçin (NMSP): OBTAINING ANTIBACTERIAL ECOLOGICAL NONOCELLULOSE FIBRE FROM ROSE PLANT

STROJÍRENSTVÍ - bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní program

 • MILLUČKÝ Jan (BSP): NÁVRH UNIVERZÁLNÍHO NAVÍJECÍHO ZAŘÍZENÍ
 • PODOLSKÝ Tomáš (BSP): LISOVACÍ STANICE SE SERVO LISEM
 • JARKOVSKÝ Tomáš (NMSP): NÁVRH PRACOVIŠTĚ PRO ROBOTICKÉ OBRÁBĚNÍ
 • JAŠUREK Michal (NMSP): INOVACE KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU PRO VZLET MODELOVÝCH BEZMOTOROVÝCH LETADEL
 • KOČÍ Martin (NMSP): INOVACE ZVEDÁKU PRO AUTOMOBILY DO 4 TUN
 • VÉLE Filip (NMSP): KONSTRUKCE DÍLU S OHLEDEM NA ADITIVNÍ VÝROBU A OVĚŘENÍ JEHO FUNKČNOSTI
 • KRACÍK Jan (DSP): AERODYNAMICKÉ UCPÁNÍ V SUPERSONICKÉM EJEKTORU S OSOVĚ NASTAVITELNOU HNACÍ TRYSKOU
 • KRASNIKOVA Iuliia (DSP): VLIV ŠÍŘKY ZÁBĚRU NA ŘEZNÉ SÍLY NA HŘBETU NÁSTROJE DEFINOVANÉ POMOCÍ NOVÉ METODY

MECHATRONIKA - Nanotechnologie a aplikované vědy

 • BENEDIKOVÁ Alexandra (BSP): NANOČÁSTICE LuBiO3 PRO ZESLABENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
 • ČÍŽEK Jan (NMSP): EFEKTIVITA ODSOLOVÁNÍ ŠKÁLOVATELNOU VÍCEKOMOROVOU JEDNOTKOU ŠOKOVÉ ELEKTRODIALÝZY JAKO FUNKCE BEZROZMĚRNÉHO PROUDU
 • MILLER Vojtěch (NMSP): LASEREM BUZENÉ LUMINOFORY
 • PETRŽÍLKOVÁ Michaela (NMSP): NANOČÁSTICOVÉ NÁTĚROVÉ SUSPENZE S FOTOKATALYTICKÝM A ANTIMIKROBIÁLNÍM ÚČINKEM
 • RŮŽEK Vojtěch (NMSP): VLIV SPALINOVÝCH PŘÍMĚSÍ A PLAZMATICKÉ ÚPRAVY NA POVRCHOVÉ VLASTNOSTI GEOPOLYMERŮ
 • VOMÁČKO Václav (NMSP): OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI LETECKÉ VZPĚRY Z UHLÍKOVÉHO LAMINÁTU

MECHATRONIKA - Informační technologie a automatické řízení

 • ŠPAČEK Luděk (BSP): ALGORITMY PRO ŘÍZENÍ LiFePO4 BATERIÍ
 • STARÝ Tomáš (BSP): ÚLOVÁ VÁHA
 • KYNYCH František (NMSP): POČÍTAČOVÁ SYNTÉZA ŘEČI POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ
 • TRDLA Tomáš (NMSP): VYUŽITÍ STROJOVÉHO UČENÍ PRO ODHAD KŘIVEK PŘEŽITÍ
 • VÁŇA Miroslav (NMSP): PROGRAMOVATELNÁ CHYTRÁ DOMÁCNOST

EKONOMIKA - bakalářský studijní program

 • ČMELÍK Dominik (BSP): TĚŽBA ASTEROIDŮ Z HLAVNÍHO PÁSU PLANETEK A JEJÍ EFEKT NA EKONOMIKU ZEMĚ
 • DEŠKO Matouš (BSP): VIDEOHERNÍ PRŮMYSL A JEHO PODÍL NA EKONOMICE
 • DUBNOVÁ Nicola (BSP): ZAVEDENÍ EURA V ČR VČETNĚ VÝHOD A NEVÝHOD
 • HINK Ondřej (BSP): TRENDY CESTOVNÍHO RUCHU V HORSKÝCH STŘEDISCÍCH VE VZTAHU K LETNÍ SEZONĚ
 • HOCEK Petr (BSP): ELEKTROMOBILITA A JEJÍ DOPAD NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A EKONOMIKU ČR
 • HOLOUBKOVA Lucie (BSP): TRADIČNÍ ODVĚTVÍ SKLÁŘSTVÍ A BIŽUTERIE – POTENCIÁL PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU
 • JANČURA Martin (BSP): EKONOMIKA DECENTRALIZOVANÝCH VIRTUÁLNÍCH SVĚTŮ
 • KÁBRT Daniel (BSP): JAK COVID-19 OVLIVNÍ EKONOMIKU V ČESKU A KONKRÉTNĚ FIRMU ŠKODA AUTO A.S.
 • KOZÁK Albert (BSP): ROPNÁ POLITIKA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
 • MANH Hung Hoang (BSP): PODNIKÁNÍ VE VIETNAMU
 • PALDUSOVÁ Adéla (BSP): ROZHODOVÁNÍ O VSTUPU DO PROJEKTU KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ Z POHLEDU MALÉ SKLÁŘSKÉ FIRMY
 • RYSNEROVÁ Michaela (BSP): GASTRONOMICKÝ CESTOVNÍ RUCH SE ZAMĚŘENÍM NA MĚSTO LIBEREC
 • ŠVIHONOS Jindřich (BSP): FINANČNÍ GRAMOTNOST A PROČ JE U MLADÝCH LIDÍ NADMÍRU DŮLEŽITÁ

EKONOMIKA - navazující magisterský a doktorský studijní program

 • HATZELOVÁ Dominika (NMSP): OCHRANNÁ ZNÁMKA A JEJÍ POSTAVENÍ V MEZINÁRODNÍM PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ
 • HAVÍROVÁ Diana (NMSP): PROBLEMATIKA NAČASOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FACEBOOK A INSTAGRAM
 • HORÁKOVÁ Tereza (NMSP): BUDOVÁNÍ ZNAČKY ZAMĚSTNAVATELE VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI
 • PROKOPOVÁ Gabriela (NMSP): VYUŽITÍ BIOPLASTŮ JAKO OBALOVÉHO MATERIÁLU
 • PRŮCHA Petr (NMSP): VYUŽITÍ EMOCÍ PRO ZLEPŠENÍ UŽIVATELSKÉ ZKUŠENOSTI
 • SKRBKOVÁ Denisa (DSP): ATRIBUTY HODNOTY (PRO) ZÁKAZNÍKA VE VYSPĚLÝCH A ROZVOJOVÝCH STÁTECH