SOUTĚŽ VE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI


Technická univerzita v Liberci se tak jako všechny české univerzity a prakticky celá česká společnost ocitla v mimořádném režimu. Vzhledem k téhle skutečnosti 13. ročník souteže ve STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI nebude tradičně ve formě studentské konference, soutěž ale proběhně v upravené formě.

Soutěžící zašlou příspěvek elektronicky dle uvedených instrukcí a odborná komise posoudí jednotlivé práce, vybere v každé sekci tři nejlepší a výsledky vyhlásí dne 22. června 2021 elektronicky .

Příspěvky je možné zasílat do 15. června 2021.